අයි.එස්. හෙවත් ‘ඉස්ලාමික් ස්ටේට්‘ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයේ සාමාජිකයන් සහ එම සංවිධානයට සම්බන්ධ යැයි සැක කෙරෙන පුද්ගලයන්ගේ ට්විටර් ගිණුම් වහා අත්හිටුවීමට ‘ට්විටර්‘ බලධාරීන් කටයුතු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ට්විටර් යනු ෆේස්බුක් වැනි සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියකි. අයි.එස්. සාමාජිකයෝ ට්විටර් යොදා ගනිමින්, ඔවුන්ගේ සංවිධානයට   විදේශකයන් බඳවා ගැනීමට සිදු කරති.

ලොස් ඇන්ජලීස්හිදීය (රොයිටර්)