පසුගිය සති කිහිපයේ ජපානයේ උෂ්ණත්වය වාර්තා ගත ලෙස ඉහළයෑම හේතුවෙන් මේ වනවිට 40ක පමණ පිරිසක් මියගොස් ඇත. 
 
ටෝකියෝ ආසන්න නගරයක් වන කුමගයාහි උෂ්ණත්වය සඳුදා(23) දිනයේ සෙල්ශියස් අංශක 41.1ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර එය 2013 වසරේ ටෝකියෝ නගරයෙන් වාර්තා වූ සෙල්ශියස් අංශක 40ක වැඩිම උෂ්ණත්වයද අභිබවා යන්නක් ලෙස පැවසේ. 
 
ජපානයේ බොහෝ නගර වල සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්ශියස් අංශක 40 මට්ටමේ පවතින බව වාර්තා වී ඇත.
 
උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය වීමෙන් හැකිතරම් වැලකී සිටීමටත් හැකිතරම් ජලය පානය කිරීමටත් වායු සමීකරණ භාවිතා කරන ලෙසටත් ජපාන ආපදා කළමණාකරන කාර්යාංශය ජපාන ජනතාවට දැනුම් දී ඇත.
 
 (බීබීසී ඇසුරිණි - 085)