අගහරු මත මිනිස් ජනාවාස ඇති කිරීමේදී පැනනගින ලොකුම අභියෝගය වනු ඇත්තේ ආහාර බෝග ඇතුලූ ශාඛ වර්ග වගා කිරීම බව ඇමරිකා  ගුවන් හා ගගන පර්යේෂණ ආයතනය (නාසා) කියයි.

වසර 2030 වන විටදී අගහරු මත මිනිස් ජනාවාස ඇතිකිරීමට නාසා ආයතනය සැළැසුම් කර තිබේ.ඒ සදහා විවිධාකාරයේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුකෙරෙන අතර දැන් නාසා විද්‍යාඥයන්ගේ වැඩි අවධානය යොමුව ඇත්තේ අගහරු මතදී නොනැසී සිටීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීමටයි.ජීවය පවත්වා ගැනීමට ආහාර අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයක් වන අතර අගහරු මතද ආහාර බෝග වගා කිරීමේ ක්‍රමයක් සොයා ගැනීමට නාසා විද්‍යාඥයන් සමත් වන්නේ නම් අගහරු මත මිනිස් ජනාවාස ඇති කිරීම සිහිනයක් නොවනු ඇත.

විද්‍යාඥයන් පවසන පරිදි අගහරු මත ශාඛ වගා කිරීමේදී මුහුණදීමට සිදුවන ප්‍රධානතම ගැටලූව වනු ඇත්තේ පෘථීවියට සාපේක්ෂව අගහරු මතට වැටෙනා සූර්යාලෝකය අඩු වීමයි.ශාඛ වල ආහාර නිපදවෙන ප්‍රභාසංස්ලේෂණ ක්‍රියාවලියට සුූර්යාලෝකය අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයකි.මෙනිසා පෘථීවියේ සාර්ථකව වගා කළ හැකි ආහාර බෝග අගහරු මත වගා කළ හැකි වේද යන්න ගැටලූවකි. මිීට අමතරව ජල හිගය,පෘථීවියට වඩා අගහරු මත ගුරුත්වාකර්ෂණ ප්‍රබලතාවය අඩු වීම වැනි කරුණු කාරණාද ආහාර බෝග වගාව සිදු කිරීමේදී සැළැකිල්ලට ගත යුතු වන බව විද්‍යාඥයන් කියයි.

දැනට සැළැසුම් කර ඇත්තේ හරිතාගාර වල බෝග වගාවන් සිදු කිරීමටය.අගහරු මත පවතින විකිරණශීලී පරිසරය නිසා විශේෂයෙන් සකස් කළ ඇදුමක් නොමැතිව අගහරු මත සැරිසැරීම මරණයට අත වැනීමක් වේ.මෙනිසා වගාවන්හි කිරීමට සිදුවනු ඇත්තේද මේ ඇදුම් ඇදගෙනය.එය අගහරු පදිංචිකරුවන්ට මහත්ම අභියෝගයක් වනු ඇත.

ආහාර බෝග වගාවන්ගෙන් පටන්ගෙන අගහරු මත මිනිසාට නොනැසී සිටීමේ පරිසරයක් ඇති කිරීම නාසා විද්‍යාඥයන්ගේ මේ පරීක්ෂණ කටයතු වල අරමුණයි.