මේ දිනවල ඇමෙරිකාවේ පැවැත්වෙන ඇමෙරිකා විවෘත ටෙනිස් ශූරතා තරගයෙදී ප‍්‍රංශයේ සුප‍්‍රසිද්ධ ටෙනිස් ක‍්‍රීඩක ජුලියන් බෙනතෝ දෙවන වටයේදි ක‍්‍රිඩාකරද්දී දඬු ලේනකු ක‍්‍රීඩාපිටියට පැමිණීම නිසා තරගය අතරමග නතර විය.