(දයාසීලි ලියනගේ)  
සයිටම් ආයතනය අහෝසි නොකළොත් වෛද්‍ය පත්වීම් භාර නොගැනීමට සීමාවාසික පුහුණුව අවසන් කළ වෛද්‍යවරු පිරිසක් තීරණය කරති.   


මේ තීරණය පිළිබඳව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභාව රැස්වී ඉදිරි ක‍්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කරනු ලබන බව එහි ලේකම් වෛද්‍ය නවීන් ද සොයිසා මහතා කියයි.   

සීමාවාසික පුහුණුව අවසන් කළ වෛද්‍යවරු 1500 කට ආසන්න පිරිසක් සිටින අතර ඔවුන් මෙම කොන්දේසි ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවද වෛද්‍ය සොයිසා මහතා අනාවරණය කළේය.   


රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභාව මේ මස අගදී රැස්වීමට නියමිතය.   මීට අමතරව සයිටම් ආයතනය අහෝසි නොකරන්නේ නම් සීමාවාසික පුහුණුවට නොයාමට වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය​ෙයා්