(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)  

කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් ඉකුත් පෙබරවාරි මාසයෙ සිට ජූනි මාසය දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට සිදුවූ පාඩුව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 82ක් (රුපියල් කෝටි 1541 ක්) පමණ වනු ඇතැයි එම සමාගම ඇස්තමේන්තු කර ඇත.   

පමණක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 20ක පමණ පාඩුවක් සිදුව ඇති අතර, ​අප්‍රේල් සිට ජුනි දක්වා කාලය තුළ ඩොලර් මිලියන 62ක පමණ පාඩුවක් සිදුවනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.  


ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රටවල් 20ක ගමනාන්ත 36ක් දක්වා ගුවන් ගමන් සිදුකරන අතර, කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් ඉන් රටවල් බොහොමයකට ගුවන් ගමන් සීමා කර ඇත.  


ඉකුත් වසරේ සිදුවූ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය හේතුවෙන්ද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට ඇ​ෙමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක පමණ ආදායමක් අහිමි වූ බව එම සමාගම රජයට දැනුම් දී ඇත.  


මේ අතර ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම බැංකුවලින් ලබාගත් ණය සහ ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ගෙවීමට ඇති මුදල් ඉකුත් ජනවාරි 31 වැනිදා වනවිට ඇ​ෙමරිකානු ඩොලර් මිලියන 876ක් බව සමාගම රජයට දන්වා ඇත.  
මේ තත්ත්වය තුළ සමාගම පවත්වාගෙන යාම බරපතළ ගැටලුවක් වී ඇති බැවින් අතුරු පියවරක් ලෙස ලංකා බැංකුවෙන් හා මහජන බැංකුවෙන් ඇ​ෙමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75ක ණය මුදලක් ලබාදෙන ලෙසද සමාගම රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.