(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)  
 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනාගත අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් තමා හැමවිටම පෙනී සිටින බවත් ඒ සඳහා අදාළ පාර්ශ්වවලින් තමාට අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් ශ්‍රීලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති ඇමැති ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතා ඉරිදා ලංකාදීපයට පැවැසීය.  තමා ඒ අනුව දෙපාර්ශ්වය එක් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බවද සෙනෙවිරත්න මහතා සඳහන් කළේය.  


 ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනාගතය ශක්තිමත් කිරීම තමාගේ යුතුකමක් සහ වගකීමක් බව කී ඇමැති සෙනෙවිරත්න මහතා සමගියෙන් තොරව පක්ෂයට යා නොහැකි බව කීවේය.