(දයාසීලි ලියනගේ) 
රාජ්‍ය ආයතනය පෞද්ගලීකරණය කිරීමට රජය ගෙනයන වැඩපිළිවෙළ අඩාළ කිරීම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව  ඒ ඒ ආයතනවල සේවක කොටස්  සමග සාකච්ඡා  කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය  තීරණය කර 
ඇති බව වාර්තාවේ. 

මේ සඳහා ගතයුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගිය සතියේ පැවැත්වූ බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ  සිසිර ජයකොඩි මහතා ඉරිදා ලංකාදීපයට කීය.


ලාභ ලබන ආයතන පෞද්ගලිීකරණය කිරීමට රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙළට එරෙහිව උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර පැවැත්වීමටද තීරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා මූලික කටයුතු සැලසුම් කිරීමේ කාර්යාලයක් නාරාහේන්පිට අභයාරාමයේ පිහිටුවා ඇති බවද මන්ත්‍රීවරයා  ප්‍රකාශ කළේය.