(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)
පළාත් සභාවලට පසුගිය වසර වෙනුවෙන් මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබිය යුතු මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් තවමත් ලැබී නැතැයි පළාත් ප්‍රධාන ඇමැතිවරුන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට දැනුම් දී ඇත.


ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉකුත් සඳුදා (27) පැවැති මහ ඇමැතිවරුන්ගේ රැස්වීමේදී ඔවුන් ජනාධිපතිවරයාට මේ බව දැනුම් දී තිබේ.


පළාත් සභාවලට පසුගිය වසර වෙනුවෙන් වෙන්වී ඇති සියලු මුදල් ඉකුත් දෙසැම්බර් මාසයේදී ලබාදෙන බවට මුදල් ඇමැතිවරයා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදීම ප්‍රකාශකර තිබියදීත් එම මුදල් මෙතෙක් ලැබී නැතැයි මහ ඇමැතිවරුන් එහිදී ප්‍රකාශකර ඇත.


මේ පිළිබඳව අවධානය යොමුකර පළාත් සභාවලට වෙන්කරන ලද මුදල් ලබාදීමට මැදිහත් වන්නැයි මහ ඇමැතිවරුන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.