(දයාසීලි ලියනගේ)  
ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වූ අයගෙන් සියයට 25ක ප්‍රමාණයක් වයස අවුරුදු 17ට අඩු පාසල් සිසුන් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.  
මේ වසරේ ගිය බදාදා (5) වනවිට ඩෙංගු රෝගයෙන් 236 දෙනෙක් මරුමුවට පත් වී ඇති අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව 77000ක් වේ.