පසුගිය කාලේ රටින් ගෙනත්  

​(දයාසීලි ලියනගේ)  

මෙරට නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කටුවැල්බටු, වියළි ඉඟුරු හා මී පැණි කිලෝ ග්‍රෑම් 762,280ක් පසුගිය රජය කාලයේ දී මෙරටට ගෙන්වා ඇත.  

ඒ අනුව රුපියල් 36,00,71,170ක් වටිනා මී පැණි කිලෝ ග්‍රෑම් 65,630ක් රුපියල් 2,99,77,200ක් වටිනා කටුවැල්බටු කිලෝ ග්‍රෑම් 1,76,450ක් හා රුපියල් 16,00,74,225 ක් වටිනා වියළි ඉඟුරු කිලෝ ග්‍රෑම් 5,20,200ක් වර්ෂ 2017 දී පිටරටින් ගෙන්වා ඇති බව දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය ඇමැති සිසිර ජයකොඩි මහතා කීය.  


රටපුරා දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ඔසු උයන් පිහිටුවා තිබිය දී මේවා පිටරටින් ගෙන්වා ඇති බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.  


මීට අමතරව රුපියල් 1,35,90,000ක් වටිනා හීන්අරත්ත කිලෝ ග්‍රෑම් 48,000ක් රුපියල් 5,06,33,250ක් වටිනා වියළි නෙල්ලි කි.ග්‍රෑ. 1,28,125ක් හා අමුක්කරා අල කි.ග්‍රෑම් 45,900ක් ආනයනය කර තිබෙන බව ද වාර්තා වී ඇති බවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.  


ආයුර්වේද ඖෂධ වශයෙන් මෙරට වගා කළ හැකි ඖෂධ හා පැළෑටි සඳහා මෙතරම් විශාල මුදලක් වැය කර ඇතැයි ද ඔහු කීය.