(නිශාන්ත කුමාර බණ්ඩාර)  

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ යන නමින් දීර්ඝ කාලයක් පැවැති සන්ධානය පුළුල් කොට සකසන නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණට පූර්ණ සහය ලබාදෙන බව දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයේ නායක අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පවසයි.  

එහිදී දෙමළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානය ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකයා පිළිබඳ කිසිදු බලපෑමක් නොකරන බවත් එය බහුතර බලයක් ඇති එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් තීරණය කළ යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.  

 


2010, 2015 යන වසරවල දී ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකයා තෝරා ගත්තේ පොදු අපේක්ෂකයෙකු වශයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පිට අපේක්ෂකයෙකු ලෙසයි.  
ඒ නිසා දැවැන්ත පක්ෂයක් ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ අවස්ථාව ලබාදී එම පක්ෂයේම අපේක්ෂකයෙකු මෙවර ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලෙස යෝජනා වී ඇත.  


එසේ වුවහොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නැගීසිටීමට හැකිවන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.  


දැනට යෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ සකස් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිබෙන අයිතිය අහිමි කිරීමට කිසිදු වැඩපිළිවෙළක් දෙමළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානය ඉදිරිපත් නොකරන බව ද අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පැවසීය.