(අජන්ත කුමාර අගලකඩ) 
ඇමැතිවරයකු ලෙස තමන් සිටින්නේ උදේ අමාත්‍යාංශයට ගොස් හවසට එන්නට පමණක් දැයි විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ ඇමැති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට සටහනක් යවමින් විමසා ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. 

ඇමැති ප්‍රේමජයන්ත මහතා මෙම කැබිනට් සටහන යොමුකර ඇත්තේ තම අමාත්‍යාංශයට මේ වසරේ වෙන්වූ රුපියල් මිලියන 1700 න් රුපියල් මිලියන 1400 ක් පහුගිය වසරේ අමාත්‍යාංශයේ බිල්පත් ගෙවීමට යොදා ගන්නා ලෙසට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් කර ඇති දැනුම් දීමකට පිළිතුරු වශයෙන් යැයිද දැනගන්නට තිබේ. 


අගමැති ධුරය වෙනසක් විය යුතු බවට දැඩිව පෙනී සිටින ප්‍රේම ජයන්ත ඇමැතිවරයා පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසු මේ දක්වා පැවැති කිසිම කැබිනට් රැස්වීමකට සහභාගි වී නොමැති අතර ඔහු කැබිනට් රැස්වීමට සහභාගි නොවී කැබිනට් සටහන අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත යොමුකර ඇති බව ද වාර්තා වේ. 


තම අමාත්‍යාංශයට පහුගිය වසරේදී ප්‍රමාණවත් මුදලක් වෙන් නොකළ බවත් මෙවරද අමාත්‍යාංශයට ලැබුණු රුපියල් මිලියන 1700 න් මිලියන 1400 ක් ගිය වසරේ බිල්පත් ගෙවීමට යොදා ගැනීමෙන් අමාත්‍යාංශයට මුදලක් ඉතිරි නොවන බවත් ඇමැතිවරයා සිය කැබිනට් සටහනෙන් පෙන්වා දී ඇතැයිද වාර්තා වේ.