(මහින්ද නිශ්ශංක)  
අයවැයට පෙර අර්තාපල්, ලොකු ලූනු, පරිප්පු, හාල්මැස්සන්, කරවල හා ෆාම් තෙල් ආනයනික බදු අඩු කර ඇතත්, එම වාසිය පාරිභෝගිකයන්ට ලැබෙන පරිදි ඒවායේ සිල්ලර මිල තවමත් අඩුවී නැතැයි ඔවුහු පවසති.  

මෙම අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ මත පනවා තිබූ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රජය මගින් අඩු කළ පසු එම වාසිය පාරිභෝගිකයාට ලබාදීම සඳහා භාණ්ඩවල තොග මිල පහත දමා ඇතැයි පවසන එම භාණ්ඩ ආනයනකරුවෝ හා පිටකොටුව තොග වෙළෙන්දෝ, ඒ අනුව භාණ්ඩවල සිල්ලර මිල වහා අඩු විය යුතු බවද කියා සිටිති. මේ වන විට පිටකොටුව තොග වෙළෙඳපොළේ ලොකු ලූනු කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 100ත් 110ත් දක්වාද, අර්තාපල් කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 50 දක්වා ද, පරිප්පු කිලෝවක මිල 110 දක්වා ද පහළ බැස ඇතැයි තොග වෙළෙන්දෝ පෙන්වා දෙති.  


මේ අතර අර්තාපල්, ලොකු ලූනු, පරිප්පු, හාල්මැස්සන්, කරවල සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය කටයුතු යොදාගෙන යන අතර, උපරිම මිලක් දන්වා එවන ලෙස අධිකාරිය පාරිභෝගික සභාවට දැනුම් දී තිබේ.  


ලොකු ලූනු, අර්තාපල් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 39කින්ද, පරිප්පු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 12කින්ද, හාල්මැස්සන් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 10කින් ද කරවල කිලෝවක් රුපියල් 50කින් ද බදු අඩු කර තිබේ.