ග්‍රහයෙකු යම් භාවයක සිටින විට ඇති වන ඵල විපාක විවිධ වේ. යම් ග්‍රහයෙකුට අයිති හෝ එම ග්‍රහයාට උච්ච වන රාශියක් වූ විට එම ග්‍රහයා බලවත් වන බැවින් එකී භව ඵල උසස් වේ. එසේම එම ග්‍රහයා නිසා විවිධ රාජයෝග ද උදා වනු ඇත.  
 
යම් කේන්ද්‍රයක මුදුනේ පිහිටි සතරැස් කොටුව එක හැටියට ගෙන වමට ගැනෙන කල දෙක තුන ආදී භාවයන් ගණන් ගැනේ. සඳු පළවෙනි රාශියේ වූ විට මනා සිරුරක් ඇති ලස්සන ඇස් දෙකකින් යුතු අයකු මෙන්ම සැප සම්පත් හිමි අයෙක් වේ. දෙවන භාවයේ නම් කෙනකුට දෙන්නට කැමැති හොඳ හැසිරීමක් ඇති අයෙක් වේ.   


තුන්වැන්නේ නම් සහෝදරාදීන්ට හොඳය. යුක්ති ගරුක සැමියෙක් හෝ බිරිඳක්වේ.   


සිව්වැන්නේ නම් ගේ දොර ඉඩකඩම් යාන වාහන අයිති අයකු වන අතර මවට හිතවත් අයෙකි. පස්වැන්නේ වූ විට හොඳ අධ්‍යාපනයක් හිමිය. දරුවෝ උගත් අයවෙති. දුවරුන් වැඩිය. ඒ අය රූමත් වේ.   


සය වැන්නේ නම් කරදර නැත. හිටියත් අනතුරක් නොවේ. රෝග පීඩා අඩුය හත් වැන්නේ නම් රූමත් සහකරුවකු හෝ සහකාරියක් ලබයි. විවාහ දිවිය සාර්ථක වේ. අටවැන්නේ වූ විට හදිසි අනතුරු ඇති වේ. ජල විපත් පැමිණේ. නව වැන්නේ නම් පිනට දහමට ලැදිය. පෙර පින ප්‍රකාශ වේ. දහ වන රාශියේ නම් හොඳ රැකියාවක් හිමිය. ව්‍යාපාරවලට හොඳය. පොහොසත් අයෙක් වේ.   


​හොඳට කතාකළ හැකි ප්‍රසිද්ධ අයෙක් වේ. එකොළොස්වන රාශිය සඳුට හොඳය. උසස් දනවතකු වේ. දොළොස් වන භාවයේ නම් එතරම් හොඳ නැත. පිටරටවල යනු ඇත. මවගෙන් හා නැදි මයිලන්ගෙන් වෙන්වනු ඇත.   

 

 


පාරම්පරික ​ජ්‍යෙතිර්වේදී විශ්‍රාමලත් විදුහල්පති 
ඇම්.ඩී.ඊ. සුමනරත්න   
හොරවල, වැලිපැන්න.