(පද්මා කුමාරී කංකානම්ගේ )

උදාගම්මාන වැඩ සටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 185 වන උදාගම කල්පිටිය මණ්ඩල්කුඩා  "මීලාදුන් නබී ග්‍රාමම් " නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් අද ( 10) ජනතා අයිතියට පත්කෙරිණි.

නිවාස 26 කින් සමන්විත මෙම නිවාස යෝජනා ක්‍රමය සඳහා මුල් ගල් තබා ඇත්තේ 2018 වසරේ ජුනි 13 දින ය. මෙම නිවාස සඳහා වන හිමිකම් පත් ප්‍රදානය ද එතුමා අතින් සිදු විය.

විසිරි ණය 175 ක් නිකුත් කිරීම,සොදුරු පියස ණය හිමිකම් පත් 50 ක් ප්‍රදානය,නිවාස ණය හා ආධාර පත් 150 ක් පිරිනැමීම,ඇස් කන්නාඩි බෙදා දීම,පොල් පැල ප්‍රදානය ද සිදු විය.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රදේශයේ ආගමික නායකයින්, රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා,පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන පාලිත රංගේ බණ්ඩාර,හෙක්ටර් අප්පුහාමී ඇතුලු දේශපාලන නියෝජිතයින් පිරිසක් සහභාගී වූහ.