(නාඋල - ඉන්දික අරුණ කුමාර)
මොරගහකන්ද ජලාශයේ රක්ෂිත ප්‍රදේශයක් වු ඇලගමුව ප්‍රදේශයේ දී කුඩා ළිඳකට වැටී සිටි මාස 5ක පමණ වන අලි පැටවෙකු ඊයේ (06) සවස් කාලයේ දී මුදාගත් බව වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

දින තුනක් පමණ ළිදේ වැටි සිටි කුඩා අලිපැටවා ඉන් මුදවා ගැනීමට කෙනර උත්සාහ දරා ඇති බවත්, ප්‍රදේශයේ ගමන් ගත් ගැමීයෙකු විසින් වනජීවියට කල දැනුම්දීමකට අනුව අලි පැටවා මුදවා ගත්බව ඇලහැර වනසත්ව අඩවි ආරක්ෂක රංජිත් කේ විජිත මහතා කියා සිටියේය.

ජලය පිරි ළිඳ පිහිටි අලගමුව ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ පිරිස් භාවිතයට ගත් එකක් බවත් මොරගහකන්ද ජලාශය හේතුවෙන් අවතැන් වූ ඇලගමුව ප්‍රදේශයෙන් පිරිස් වෙනත් ප්‍රදේශවල පදිංචියට යාමත් සමග ඇලගමුව ප්‍රදේශයේ වන අලි නිතර ගැවසෙන බව වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇලහැර අඩවි ආරක්ෂක කලාපයේ නිලධාරින් පස්දෙනෙක් මෙහෙයුම සඳහා සහභාගී වූ බවත්, අලි පැටවා ගොඩ ගැනීමෙන් අනතුරුව කෙනෙර විසින් කිරි ලබාදී පැටවා වනයට රැගෙන ගියබවත් රංජිත් කේ. විජිත මහතා කියාසිටියේය.