( ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු)                  
 
හලාවත  මුහුදු වෙරළෙහි තිබි  ජීව අත් බෝම්බයක් අද ( 21 දා ) උදෑසන හමුවු බව හලාවත මුලස්ථාන පොලිසිය කියයි.
 
මුහුදු වෙරළට පැමිණි අයෙකු අද ( 21 ) උදේ වෙරලේ ඇවිදින අවස්ථාවේදී පොලීතින් උරයක් දැක සැක සිතී ඒ බව හලාවත පොලිසියට දන්වා තිබේ.
 එය පරික්ෂා කළ අවස්ථාවේ දි එම උරය තුළ තිබි ජීව අත් බෝම්බයක්  සොයා ගත් බව කියයි.

මෙම ජීව අත් බෝම්බය තිබි ඇති ස්ථානයට නුදුරින් නාවික හමුදා අනුඛණ්ඩයක් ද ස්ථාන ගත කර  ඇත.කිසියම් අපරාධයකට භාවිත කිරිම පිණිස ගෙන යමින් සිටිය දි බිය වූ අයෙකු මෙම අත් බෝම්බය සහිත උරය වෙරළෙහි දමා යන්නට ඇති බවට ද සැකයක් පවති.

  මෙම බෝම්බය පුත්තලම පොලිස් විශේෂ  කාර්යංශ කදවුරේ බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය නිලධාරින් ගෙන්වා නිශ්ක්‍රිය කිරිමට පියවර ගත් බවත් පොලිසිය කියයි.