(ඩී.කේ.රත්න)

සෙවණගල හබරලූආර ස්ප‍්‍රිල් හන්දියේ ඇළ මාර්ගයක් අසළ තිබී කේ.400 වර්ගයේ ජීව අත්බෝම්බයක් අද (3) සොයා ගෙන ඇතයි සෙවණගල පොලීසිය පවසයි.
 
ප‍්‍රදේශවාසියෙකු ලබා දුන් තොරතුරක් අනුව සෙවණගල පොලීසිය මෙම ජීව අත්බෝම්බය සොයා ගෙන ඇත.
 
සෙවණගල පොලීසිය මේ පිළිබඳව උඩවලව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ බෝම්බ නිෂ්ක‍්‍රීය අංශයේ නිලධාරීන් ගෙන්වා ආරක්ෂිත ස්ථානයකට රැගෙන ගොස් මෙම බෝම්බය නිෂ්ක‍්‍රීය කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.
 
කිසියම් පුද්ගලයෙකු අපරාධයක් සිදු කිරීම සඳහා අත්බෝම්බය රැගෙන එන්නට ඇතයි පොලීසිය සැක කරයි.
 
සෙවණගල පොලීසියේ නිලධාරීහු මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කරති.