කොස්ගම සාලාව යුද  හමුදා කදවුරේ අවි ආයුද ගබඩාව පිපිරිමෙන් අලාභ වු රණවිරු ගම්මානයේ පදිංචිකරුවන්ට  සහන ලබාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් අද (23) ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති රුවන් විජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණි.

GLA_0002 GLA_0008 GLA_0035