වටවල පොලිස් වසමට අයත් ටෙම්පල්ස්ටෝ වතුයායේ වතු අධිකාරිවරයාගේ නිල නිවාසය සහ ප‍්‍රදේශයේ තවත් නිවාස කිහිපයක සොරකම් කරන ලද විද්‍යුත් උපකරණ තවත් භාණ්ඩ රැසක් සමඟ සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් වටවල පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුහ.