(ඉෂාන් සංජිව)

දිවයින පුරා පාසල්වල ඩෙංගු මර්දන වැඩසටනක් 28,29 හා 30 යන තෙදින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සියලුම අධ්‍යාපන බළධාරීන් දැනුවත් කර තිබේ.

ඒ අනුව කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිසුන් හා ගුරුවරුන් පාසල අද (28) පිරිසිදු කිරිමේ කටයුතු වල නිරත වුහ.