(චන්ද්‍රසේන ගමගේ)
 
හම්බන්තොට වෙහෙරගල ප්‍රදේශයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් වෙහෙරගල ජලාශයේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති නිසා එහි වාන් දොරටු 2ක් අද (29) සවස විවෘත කළ බව තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. ශිරන්ත මහතා පැවසීය.
 
ජලාශයේ වාන් දොරටු 2 ක් අඟල් 6 බැගින් විවෘත කරන බවත් ඒ මගින් තත්පරයට ජලය ඝණ මීටර් 1000 ක් පමණ මුදා හැරෙන් බවත් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා පැවසීය.
 
ජලය මුදා හැරීමත් සමඟ මැණික් ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බැවින් කතරගම හා සෙල්ල කතරගම ප්‍රදේශවල ජනයා විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතු බවත් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා පැවසීය.
 
මේ වන විට ජලාශයේ ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි 52000 ක් පවතින බවද වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා පැවසීය.