(රොමේෂ් මධුෂංඛ)

දැඩි පෑවිල්ල හමාර කරමින් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයට පසුගිය දිනයන්හි ඇදහැලුණූ වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙවර මහකන්නයේ වී අස්වැන්න නෙලීමට නොහැකි තත්වයකට බොහෝ ගොවීන් පිරිසක් මුහුණ පා ඇති බවට මුලතිව් ගොවීහු කියා සිටිති.

වර්ෂාව ඇදහැලීමත් සමඟ වී අස්වැන්න නෙලීමට ආසන්නව පැවති ගොයම්හි වී කරල්වල වී බිමට හැලී ඇති බවටත් එසේ හැලෙන වී නැවත පැලවීමේ අවධානමක්ද පවතින බවට මුලතිව් ගොවීහු කියා සිටියහ.

එමෙන්ම වර්ෂාව හේතුවෙන් අසීරුවෙන් හෝ වී නෙලා ගන්නා ගොවීන්ට වී ගබඩා කිරීමට පහසුකම් නොමැතිකම නිසාවෙන් වී විකිණිමට යාමේදී වී වල තෙතමනය තිබීම හේතුවෙන් මෝල් හිමියන් වී මිල අසාධාරණ අයුරින් අඩු කරන බවටත් ගොවීන්ට වී තොග නැවත රැගෙන ගොස් කල් තබා ගැනීමට නොහැකි නිසාවෙන් මෝල හිමියන් කියන මුදලකට වී අස්වැන්න විකිණීමට සිදුව ඇතැයි ද එම ගොවීයෝ පවසති.

මේ අතර වර්ෂාව හේතුවෙන් වී වල තෙතමනය වේලා ගැනීම සඳහා නිවාසවල හා ඉඩම්හි ඉඩකඩ නොතිබීම හේතුවෙන් මේදින වල මුලතිව් ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගොවීහු රැසක් ඔවුන්ගේ වී අස්වැන්න වේලා ගැනීම සිදු කරන අතරම එහි මාර්ගයේ එක් මන්තීරුවක වී අසුරා තිබෙනු දැක ගත හැකිය.