(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ) 

මදුරන්කුලිය නගරයේ පිහිටි වැව් දෙකක් වාන් දැමීමත් සමඟ එයින් ගලා ආ ජලය හේතුවෙන් පාසලක් වසා දමා ඇති බවත් අනෙක් පාසලේ කටයුතු දැඩි අසීරුතාවයන් මැද පවත්වාගෙන යන බවත් විදුහල්පතිවරු පවසති.

මෙසේ වසා දමා ඇත්තේ මදුරන්කුලිය ශ්‍රීමා පුර අල් අෂ්රප් මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය වන අතර අනෙක් පාසල වන මදුරන්කුලිය ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය ද සම්පුර්ණයෙන් ජලයෙන් යටවී තිබුණ ද දැනට පාසලේ රැදී සිටින සිසුන්ට බාධක මැද අධ්‍යාපන කටයුතු සිදුකරන බව විදුහල්පති සෙනරත් විරසිංහ මහතා පැවසීය.

මදුරන්කුලිය නගරය ආසන්නයේ පිහිටි ගැමුණු වැව  හා හම්බුවැව යන  වැව් 15 දින පැවති අධික වර්ෂාවත් සමඟ වාන් දැමීම සිදුව තිබිණි.

මෙම වැව් වලින් ගලා එන පිටර ජලය ගම්මාන කීපයක් පීඩා පත් කරමින් මෙම පාසල් වලටද ජලය ගලා එම නිසා පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාවී තිබෙන බව මව්පියන් පවසයි.

වැව් වලින් ගලා ආ පිටාර ජලය නිසා ශ්‍රී මාපුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය පවත්වාගෙන යා නොහැකි මට්ටමක පැවති අතර එම පාසලට 16 දින දරුවන් කිසිවකු පැමිණ නොසිටි බවද කියයි.

කෙසේ නමුත් මදුරන්කුලිය ආදර්ශ විද්‍යාලයට සිසුන් පැමිණ තිබුණ ද පාසලේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේ ගැටලු මතුව තිබෙනු දැකගත හැකි විය.

එසේම එම පාසලට පැමිණි දරුවන් විශාල පිරිසක් ආපසු නිවෙස් වෙත යාම ද දැක්නට ලැබිණි.