හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ
 
නවගත්තේගම නාන්නේරිය ඔය වැලි ජාවාරම්කරුවන් කීප දෙනෙකු විසින් වනසමින් ඇති නමුත් නීතිය සුරකිය යුතු පිරිස් නින්දේ පසුවන බව ජනතාව චෝදනා කරති .


ජනතාව චෝදනා කරන්නේ කිසිදු බියක් සැකයක් නොමැතිව නාන්නේරිය ඔයට යාබද අචිරිගම සහ සේනපුර (කොරියාව) හා අන්දර වැව ආසන්න ප්‍රදේශ වලින් ගිනි දහවලේ ලොරි රථ ඇතුල් කර නීතිවිරෝධි ලෙස වැලි ප්‍රවාහනය කරන බවයි. 


මේ වනවිට මෙම නීතිවිරෝධි ලෙස සිදුවන වැලි කැණිම් නිසා නාන්නේරිය ඔය බරපතල ලෙස හානියට ලක්වී ඇති අතරම මේ වන විටත් කිසිදු රාජ්‍ය නිළධාරියකුගේ අවධානය ලක් නොවීම කුමන හේතුවක් නිසා දැයි ප්‍රශ්න මතුව තිබේ.


නාන්නේරිය ඔය තුළ සිදුවන වැලි ජාවාරමට අමතරව මේ වන විට  වැලි ජාවාරම්කරුවන් නාන්නේරිය ඔය යාබද ඉඩම් කීපයක් හාරමින් වැලි කැපිම සිදුවන ආකාරය දැක ගත හැකිය . එම වැලි හැරීම නිසාද මේ වන විට ඔයට අත්වන ඉරණම බරපතල බව ජනතාව චෝදනා කරති .


මෙම වැලි ජාවාරම නාන්නේරිය ඔයට අයත් මියල්ලෑව සහ අන්දරවැව ග්‍රාම නිළධාරි වසම් තුළ මෙම වැලි ජාවාරම සිදුවන බව කියයි. 


එසේම මෙම වැලි ජාවාරම්කරුවන් ලොරි රථ හා ට්‍රැක්ටර් වලින් දහවල් කාලයේ කිසියම් බියක් සැකයකින් තොරව වැලි ජාවාරම සිදුවන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිළධාරින්ගේ පුර්ණ ආශීර්වාදයෙන් මෙම ජාවාරම සිදුවන බව කියයි.