(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ) 
 
ආණමඩුව කොට්ටුකච්චිය කොට්ටුකච්චිය ව්‍යාපාරයේ වම් සහ දකුණු ඉවුරු යටතේ ඇති කුඹුරු යායක් වෙත දින දෙකක් තුළ කඩා වැදී ඇති තිහකට ආසන්න වල් අලි රංචුවක් මසකට ආසන්න පැල ගොයම වනසමින් සැරිසැරිමත් සමඟ ගොවීහු දැඩි අසිරුතාවයකට පත්ව තිබේ.
 
 මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ පී.ටි. සරත් කුමාර ගොවි මහතා මෙසේ පැවැසීය. 
 
      “අපි කන්න හයකට ආසන්න කාලයක් නියගයෙන් පිඩා විදිමින් ඉදලා පසුගිය යල කන්නයේ තමා ගොවිතැන් නැවත ආරම්භ කළේ . මේ මහ කන්නයේ කොට්ටුකච්චිය ව්‍යාපාරයේ වම සහ දකුණ කලාප වල අක්කර 1200ක් විතර වගා කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වන විට වල් අලි කඩා වැදීම හේතුවෙන් ගොවින් අසරණ වෙලා.නැවත ඒ ගොයම හදා ගන්න පුදුම වෙහෙසක් ගන්න වෙනවා යැයි ඔහු පැවසීය. 
 
 මේ පිළිබඳව අප කළ විමසීමේදී පුත්තලම වන ජීවි පාලන එකකයේ ප්‍රධානී වන සත්ත්ව අඩවි ආරක්ෂක ඩබ්.එම්.කේ.බණ්ඩාර මහතා මෙසේ පැවැසීය.
 
     “මේ දිනවල වල් අලි රංචු පිටින් ගම්මාන සහ කුඹුරු යායවල් වෙත කඩා වැදිම් වැඩි වෙලා තිබෙනවා . අපි අපේ කණ්ඩායම් යොදලා උපරිම ලෙස වල් අලි පලවා හැරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවල  එම පලවා හැරිම් සාර්ථක වෙන්නේ පලවා හරින වල් අලි රංචු නැවත හැරි එමේන්. මොකද අපිට ඉන්න කණ්ඩායම සීමිත නිසා එක පැත්තක්ම බලන්න අපහසුයි නමුත් අපේ සේවය උපරිම ලබා දෙන්න උත්සහ කරනවා‘‘ යැයි ඔහු පැවසිය.