(බදුල්ලේ පාලිත ආරියවංශ)

විල්පත්තු වන සංහාරය ඇතුලු පරිසර හානි වලක්වන ලෙසට රජයට බල කරමින් දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් හා  පෙලපාලියක් බදුල්ල නගරයේදී අද (30) පැවැත්විණ.

සරසවි සිසුහු හා පරිසර සංවිධාන සමාජිකයෝ මෙයට එක්ව සිටියහ.