(මහින්ද නිශ්ශංක)

වර්ණක යොදා සකස් කළ පරිප්පු කිලෝ 3800 ක් විකිණිමට සුදානමින් ගබඩාකර තිබූ පිටකොටුව තොග වෙළඳසැලක ව්‍යාපාරිකයකුට මාලිගාකන්ද අධිකරණය මගින් අද (17) රුපියල් 20,000 ක දඩයක් නියම කර රුපියල් ලක්ෂ 6 ක් පමණ වටිනා පරිප්පු තොගය විනාශ කිරිමට නියෝග කර තිබේ.

වර්ණක යෙදූ මෙම පරිප්පු තොගය පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන එම ව්‍යාපාරිකයාට විරුද්ධව මාලිගාකන්ද අධිකරණයේ නඩු පවරා තිබිණි.