(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)
 
යතුරුපැදිවලින් ගොස් කාන්තාවන්ගේ ගෙල බැදි රන්මාල කොල්ලකෑමේ නිරත කොල්ලකරුවන් තිදෙනෙකු කොල්ලකනු ලැබු රන්මාල 9ක් හා කොල්කෑම් සඳහා යොදා ගත් යතුරුපැදි දෙකක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් බව අක්මීමන පොලිසිය කියයි.


මෙම කොල්ලකරුවෝ තිදෙනා  අක්මීමන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෝ වෙති.


හබරාදුව ,ගාල්ල සහ අක්මීමන යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලදී මොවුන් යතුරුපැදි වලින් ගොස් කාන්තාවන්ගේ ගෙල බැදි රන්මාල කොල්ලකා ඇති බව පොලිස් පරික්ෂණ වලදී අනාවරණය වී තිබේ. 

කොල්ලකනු ලැබු රන්මාල වල වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 10ක් පමණ වන බවද පොලිසිය  කියයි.


කොල්ලකරුවන් තිදෙනා දැඩි ලෙස මත්කුඩුවලට ඇබ්බැහි වී සිටින අය බවද පොලිස් පරික්ෂණ වලදි අනාවරණය වී ඇත.  එක් කොල්ලකරුවෙකුට මත්කුඩු පානය කිරිම සඳහා දිනකට රුපියල් තුන්දහසක් පමණ වැයවන බව පරික්ෂණ වලදී අනාවරණය වී ඇති අතර මත්කුඩු පානය කිරිමට මුදල් සොයා ගැනීම සඳහා  රන්මාල කොල්ලකෑම් කර ඇති බවද පරික්ෂණ වලදී අනාවරණය වී තිබේ.