ඉන්දීයා රුපියල්  ලක්ෂ 46ට වැඩි වටිනාකමකින්  යුත්  රත්රන්  ආභරණ කිලෝ එකහමාරක්  නිතිවිරෝධි  ලෙස රැගෙන ගුවනින්  ඉන්දියාවට  පැමිණි  උතුරේ  කතක හා  ශ්‍රී  ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු තිරුවානන්දපුරම්  ජාත්‍යන්තර  ගුවන්  තොටුපළේ දී  අත්අඩංගුවට  ගත්  බව ඉන්දීය පුවත්  වාර්තා  කරයි.

වළලු  8 ක්, මාල 4 ක්, පෙන්ඩන් 10 ක්  ඇතුළු රන් ආභරණ තොගයක්  සිය භාරයට  ගෙන ඇත.