(ප්‍රින්ස් රත්නායක)

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කීපයක් සඳහා ඊයේ (11) පස්වරු 3 සිට අද (12) පස්වරු 3 දක්වා  පැය 24 ක කාලයකට නිකුත් කර තිබූ ආපදා නිවේදනය හෙට (13) වැනිදා පස්වරු 3 දක්වා දීර්ඝ  කර ඇති බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.

මේ යටතේ බළන්ගොඩ ,ඉඹුල්පේ , සහ වැලිගෙපොල කොට්ඨාසයන්ට මෙම නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙම අවදානම් කලාපවල සිටින ජනතාවට  සිය ප්‍රදේශයන්හි නායයාමේ තත්වයන් පවතී නම්, ගස් ඇලවීම් හා වෙනත් නාය ලක්ෂණ පවතී නම්  විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස පළමු නිවේදනයෙන් අවධාරණය කරයි.

අධික වැස්ස හේතුවෙන් දෙවන නිවේදනයෙන් ‘ඇලට්’ යන තත්වයත් තෙවැනි නිවේදනය නැතහොත් රතු නිවේදනයෙන් ජනතාව වහා ඉවත්වීම සිදුවවිය යුතු බව පවසන අතර දැනට මෙම ප්‍රදේශ සඳහා පළමු නිවේදනය නැතහොත් ‘වොච්’ යන මට්ටම නිවේදනය කර ඇත.