(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

ගිරාඳුරුකෝට්ටේ උල්හිටිය රත්කිඳ ජලාශයේ වාන් දොරටු හතම අද (29) සවස  විවෘත කළ  බව බදුල්ල ආපදා කළමනාකරණ  මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ඊ.එම්.එල් උදය  කුමාර මහතා පැවසීය.

ඒ හේතුවෙන් ගිරාඳුරුකෝට්ටේ රත්කිඳ මාර්ගය ජලයෙන් යට විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවන්නැයි එම මාර්ගය භාවිතා කරන රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

පවතින අධික වර්ෂාව නිසා  උල්හිටිය ජලාශයේ වාන් දොරටු හතෙන් තත්පරයකට ඝන මීටර් 26 ක ජල ධාරිතාවක් නිකුත් වන බවද උදය කුමාර මහතා පැවසීය.