හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ අනුරාධපුර කහටගස්දිගිලියේ කවිකාර මඩුව විහාරයේ ආගමික වතාවත් වලට සහභාගි විය.

එම විහාරයේ අභිනවයෙන් ඉදිකල පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල සහ අටවිසි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේද ඔහු විසින් නිරාවරණය කරනු ලැබීය4899