(ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලට ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමඟ මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ජලාශ දෙකේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට ආසන්න වෙමින් පවතී. 

අඛණ්ඩව ඇදහැලෙන වර්ෂාව නිසා මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ජලාශවල ජල මට්ටම අද (16) උදෑසන විට පිටාර මට්ටමට පැමිණිමට, පිළිවෙලින් අඩි 3 ක් හා 7 ක් වශයෙන් පැවති බව එම ජලාශ බාර ඉංජිනේරුවෝ පැවසූහ.

ජාතික ජල විදුලිබල පද්ධතියට අයත් ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, කැනියොන්, විමලසුරේන්ද්‍ර හා පොල්පිටිය යන විදුලි බලාගාර 5 සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සපයනු ලබන්නේ මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ජලාශවලිනි.