(රොමේෂ් මධුෂංඛ)


මුලතිව් වට්ටුවාකල් හා නන්දිකඩාල් පාලම සහිත කලපු සීමාවේ මසුන්  මියගොස්  කලපුවේ පාවෙමින් තිබෙන බව මුලතිව් වට්ටුවාකල් හා නන්දිකඩාල් හි ධිවර රැකියාවේ නිරත වන පිරිස් පවසති.


මුලතිව් ධීවර ජනතාව  සඳහන් කළේ  කලපුවේ මසුන් ටික දිනක සිට මියගොස් කලපු සීමාවේ ගොඩ ගැසී ඇති අතර කලපුවේ මසුන්  මියගොස් තැනින් තැන පාවෙන තත්වයත් සමඟ කලපු සීමාවේ දැඩි දුර්ගන්ධයක් පවතින  බවයි.


මීට පෙර වසරවලද නියං සමයේ කලපුවේ මසුන් මැරී පාවෙන තත්වයක් දක්නට ලැබුණ අතර  ප්‍රදේශයේ ධිවර ජනතාව  සඳහන් කලේ මෙවර නියං සමයේ තත්වය උග්‍ර වී ඇති බවයි.


සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුලතිව් සහකාර ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාල නිලධාරීන්ගෙන් විමසීමේදී එහි නිළධාරීන් පැවසූවේ පවතින නියඟය හමුවේ කලපුවේ ජලය අඩු වි ඇති අතරල කලපුව වෙත ලුණු මිශ්‍ර ජලය ගලාඒමේ තත්වයක් හටගෙන ඇති නිසා ලුණ මිශ්‍ර ජලය කලපුව වෙත ඇදී ඒම හා කලපුවේ පවතින ජලය දැඩි ලෙස රත්වීමෙන් මසුන් මිය  මිය යන්නට ඇති බවයි.