(රොමේෂ් මධුෂංඛ)


මුලතිව් මුල්ලියාවලෙයි විද්‍යානන්ද ජාතික පාසලේ බැඳ තිබූ බඹර වද කිහිපයක් ඇවිස්සී සිසුන් හා ගුරුවරුන් බඹර ප්‍රහාරයන්ට ලක්වී ඇති අතර එහිදී සිසුන් 42 ක් හා ගුරුවරයෙකු මුලතිව් මහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවට මුල්ලියාවලෙයි පොලීසිය පවසයි.


විද්‍යානන්ද පාසලේ ගොඩනැගිල්ලක හා පාසල අවට ගස් කිහිපයක අදාල බඹර වද බැඳ ඇති පැවති අධික සුළං තත්වයන් හේතුවෙන් බඹර වද කැඩී යාම හේතුවෙන් පාසලේ සිසුන්ට දෂ්ට කර ඇත.


බඹර ප්‍රහාරයන්ට ලක්වීමෙන් සිසුන් 32 දෙනෙකු රෝහල්ගත කර ඇති අතර තවත් 09 දෙනෙකු හා ගුරවරයෙකු බඹර ප්‍රහාරයන්ට බිය වී දිවයන අතරතුර වැටීමෙන් තුවාල ලබා රෝහල් ගතකර ඇති අතරම තවත් එක් සිසුවෙකු සිහි මුර්ජා වීම හේතුවෙන් මුලතිව් රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවටද මුල්ලියාවලෙයි පොලීසිය පවසයි.