(මහේෂ් කිර්තිරත්න)

 

මාතලේ නගරයට ඇදහැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් සුපිරි වෙළඳ සංකිර්ණය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති කාණු පද්ධතිය උතුරා යෑම නිසා සුපිරි වෙළඳ සංකිර්ණයේ බිම් මහලේ පිහිටි වෙළඳසැල් අද (28) සම්පුර්ණයෙන් ජලයෙන් යටවී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

බිම්මහලේ පිහිටා ඇති සිල්ලර බඩු වෙළඳසල්,මාළු සහ එළවළු වෙළඳසල් ඇතුළු අනෙකුත් වෙළඳසල්වල භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ජලයෙන් යටවු බව වෙළඳසල් හිමියෝ පවසති.

මිට පෙර ද අධික වර්ෂාව ඇති අවස්ථාවන් වලදී මෙම වෙළඳ සංකිර්ණය ජලයෙන් යට වු අතර නිසි පිළියමක් නොයෙදීම සම්බන්ධයෙන් වෙළඳසල් හිමියන් දැඩි අප්‍රසාදය පළ  කරයි.