(ශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර කුලරත්න)
 
මීගොඩ ළමා හා මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිටදී ප්‍රදේශවාසීහු කාන්තාවෝ අද(27) විරෝධතාවයක නිරත වූහ.
 
වසර 50කට වඩා පැරණි මීගොඩ මාතෘ හා ළමා සායන ගොඩනැගිල්ල අබලන්ව පැවතීම හේතුවෙන් එහි දෛනික කටයුතුවලට බාධා එල්ල වී ඇති බැවින් හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව මැදිහත් වී හැකි ඉක්මනින් පහසුකම් සහිත නව ගොඩනැගිල්ලක් ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා ඔවුහු විරෝධතාව පැවැත්වූහ.
 
මීගොඩ උතුර, මීගොඩ දකුණ, වටරැක, වටරැක උතුර සහ පානළුව යන ග්‍රාම සේවා වසම්වල පදිංචිකරුවන්ට ළමා හා මාතෘ සායන පහසුකම් ලබාගැනීමට ඇති එකම ස්ථානය මෙය බවත්, එහි ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවන බවත්, පානීය ජලය අපිරිසිදු බවත් ඔවුහු පැවසූහ.
 
ගොඩනැගිල්ලේ වහලය දිරාපත්වීම නිසා අවදානම් තත්ත්වයක් මතුව ඇති බවත් ඔවුහු කීහ.