(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙට්ටිආරච්චි)

බලපත්‍ර නොමැතිව  අනවසරෙන්  දැව  ප්‍රවාහනය  කළ  ලොරි රථයක්  රාජ සන්තක  කිරීමට  බලන්ගොඩ මහෙස්ත්‍රාත් ජයරුවන් දිසානායක මහතා අද (15)  නියෝග කළේය.

බලන්ගොඩ ඇල්ලෙපොළ ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු අයත් ලොරි රථයක් මෙලෙස රාජ සන්තක කෙරිණි.

බලන්ගොඩ අඩවි වන නිලධාරී විජයන්ත උපුල් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් මෙම ලොරි රථය බලපත්‍ර නොමැතිව දැව ප්‍රවාහනය  කරමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පවරා බලන්ගොඩ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත්  කළහ.

බලපත්‍ර නොමැතිව දැව  ප්‍රවාහනය  කිරීම  සම්බන්ධයෙන්  වරදකරුට මිට  පෙර  අධිකරණයදි  දඩ  නියම වී ඇත.