(නිශාන්ත කුමාර)
 
බදුල්ල-මොරහෙල ප්‍රධාන මාර්ගයේ එකේ කණුව  නිකපොත  ප්‍රදේශයේදී මාර්ගය හරහා විශාල   සියඹලා ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට අද (19) බාධා එල්ලවිය.
 
මාර්ගය  අවහිර වීම හේතුවෙන් කළුගහකඳුර, මොරහෙල, කැටවත්ත, පිටමාරුව, කෝමාරික ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක බස් රථ සේවාවන් මුළුමණින්ම අවලංගු කිරීමට සිදුව ඇති අතර වාහන ගමනාගමන කටයුතු සඳහා විකල්ප මාර්ග භාවිත කිරීමට කන්දකැටිය  පොලිසිය කටයුතු යොදා ඇත.
 
ගස කඩා වැටීමෙන් ඒ අසළ තිබූ විදුලි සහ දුරකථන රැහැන්  පද්ධතියට ද බරපතල හානි   සිදුව ඇති අතර අලුයම 5.00 සිට   ප්‍රදේශ රැසක විදුලියද ඇණහිට ඇත.
 
ගස  කපා ඉවත් කිරීම හා විදුලි රැහැන් පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.