හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී බණ්ඩාරනායක මහතාගේ ගුණසමරු උත්සවය අද(26) බදුල්ල මහ නගර සභාව ඉදිරිපිට පිහිටි බණ්ඩාරනායක පිළිරුව අභියසදී පැවැත්විණ.

ඌව ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා පිළිරුවට පුෂ්පෝහාර දැක්වීය.

20160926_075244_resized 20160926_075333_resized 20160926_075453_resized 20160926_080553_resized