(පාලිත ආරියවංශ )

නොකඩවා ඇදහැලෙන මහ වැසි සමඟ බදුලුඔය පිටාරය ගලා  බදුල්ල සුමනතිස්ස ගම , බදුල්ල දූපත්ගම පවුල් 23 ක්  ගම්මානය තුළම කොටුවී සිටිති .

කයිලගොඩ බදුලුපිටිය අන්දෙනිය  හංවැල්ල යන ප්‍රෙද්ශවල වල ද සුථ ජලගැලීම් තත්වයක් පවතී . බදුල්ල,  මහියංගනය, ඇල්ල-වැල්ලවාය, බදුල්ල පස්සර යන මාර්ගවලට විටින් විට පස්කදු කඩාවැටීමේ අවදානමක් පවතින බැවින් විමසිල්ලෙන් රිය පදවන ලෙසට පොලිසිය අවවාද කරයි.

 බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ  බදුල්ල , හපුතලේ, ස්ප්‍රිංවැලි, පස්සර , ඇටම්පිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ කීපයකම දැඩි මිදුම් තත්වයක්ද පවති .

 ප්‍රසන්න පද්මසිරි -ඡායාරූප