හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රධාන පෙලේ පාසලක ආපනශාලාව තුළ කසිප්පු පෙරු බව කියන ආපනශාලා භාරකරු සැකපිට  අත්අඩංගුවට ගත් බව සුරාබදු නිලධාරීහු පවසති. කසිප්පු පෙරීමට යොදාගන්නා උපකරණ සමග බැරලයක් ද සුරාබදු නිලධාරීන්ගේ බාරයට ගෙන ඇත. 


කලක පටන්, පාසල නොමැති දිනවල, මෙම කසිප්පු පෙරීම කර ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇතැයි වැටලීම කළ නිලධාරිහු පවසති. සැකකරු ද එම පාසලේ ම ආදි සිසුවක බව ද දැනගන්නට ඇත.