(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)

උණවටුණ, දලවැල්ල  ප්‍රදේශයේ ඉදිකරමින්  පවතින හෝටලයක් වෙත ගොස් එහි විදුරු කුඩු කර එහි සිටි පුද්ගලයින්ට තර්ජනය කිරිම සම්බන්ධයෙන් 50 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු කඩුවක් සමඟ අද (12) අත්අඩංගුවට ගත් බැව හබරාදුව පොලිසිය පවසයි.
 
පීඩාකාරී ආයුධ ළඟ තබා ගැනීම, අයුතු ඇතුල්වීම, අනර්ථය යන චෝදනා යටතේ සැකකාර පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගත්බව පොලිසිය පවසයි.

සැකකරු  අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.

හබරාදුව පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.