නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ පවතින ගැඹුරු පීඩන අවපාතය යාපනයට කිලෝ මීටර් 200 පමණ උතුරු දෙසින් තවදුරටත් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.  එම ගැඹුරු පීඩන අවපාතය බස්නාහිර දිශාවට ගමන් කරමින් අද  දින ඉන්දීය ගොඩබිමට ඇතුළු වනු ඇතයි බලාපොරොත්තු වේ.

එහි බලපෑමෙන් විශේෂයෙන් දිවයිනේ උතුරු කොටසේ සහ දිවයිනට උතුරු, වයඹ සහ නැගෙනහිර දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි සහ සුළං සහිත කාලගුණ තත්ත්වය අද දිනයේදී තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වන අතර හෙට සිට ක්‍රමයෙන් අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය : 10/11/2015    

නගරය

උෂ්ණත්වය

 (සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

31

23

95

80

සවස 2.00 න් පසු කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

මඩකලපුව

30

25

95

70

සවස 2.00 න් පසු කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

කොළඹ

31

24

95

75

විටින් විට වැසි

ගාල්ල

31

24

95

80

විටින් විට වැසි

යාපනය

30

24

95

85

සවස 2.00 න් පසු කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

මහනුවර

29

21

95

75

විටින් විට වැසි

නුවරඑළිය

20

14

95

80

විටින් විට වැසි

රත්නපුරය

32

23

95

75

විටින් විට වැසි

ත්‍රීකුණාමළය

30

25

95

75

සවස 2.00 න් පසු කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

මන්නාරම

29

25

95

80

සවස 2.00 න් පසු කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.