(මොහොමඩ් ආසික් )
 
පූජාපිටිය  ප්‍රාදේශීය සභාවේ  2020 වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනාව  අද (26) පැවැති විශේෂ මහ සභා රැස්වීමේදී ඒකමතිකව සම්මත විය.
 
පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අනුර ප්‍රනාන්දු මහතා විසින්  අයවැය කෙටුම්පත සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අටදෙනෙකු සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයෙකුද නියෝජනය කරන පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය යෝජනාව කිසිදු විරෝධතාවයකින් තොරව සම්මත විය.
 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී එස්. එම්. කලීල් මහතා සඳහන් කළේ, මෙවර  සභාපතිවරයා ඉදිරිපත් කර ඇති අයවැය යෝජනාව ධනාත්මක අයවැයක් බවත් එම අයවැයෙන් අපේක්ෂිත කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා තම පක්ෂයේ පූර්ණ සහාය ලබා දෙන බවත්ය.
 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මන්ත්‍රී අනුර මඩලුස්ස  මහතා සඳහන් කළේ, අයවැය යෝජනාව අනුව පූජාපිටිය බල ප්‍රදේශය සංවර්ධිත ප්‍රදේශයක් කරා ගෙන යාමට දරන වෑයමට තමන් ඇතුළු තම පක්ෂයද පූර්ණ සහාය ලබා දෙන බවයි. කෙසේ නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයා  මෙහිදී කිසිදු අදහසක් නොදැක්වීය. ඒ අනුව සභාපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 2020 අයවැය යෝජනාව ඒකමතිකව සම්මත විය.