(ප්‍රසන්න පත්මසිරි)

බිබිල නිල්ගල වන රක්ෂිතයේ පුවක්පැලේ වන ප්‍රදේශය අද  (07)  ගිනි ගැනීමෙන්  අක්කර සිය ගණනක ගිනිගෙන විනාශ වී තිබේ.


බුද්ධදාස රජුගේ ඔසු උයන නමින් හදුන්වන නිල්ගල ඖෂධීය වනයේ අරළු,බුළු,නෙල්ලි කුඩුම්බේරිය කොළ, බිම් කොහොඹ ඇතුළු ඖෂධ ශාක හා කළුවර, බුරුත, ගම්මාලු, ඇතුලු වටිනා දැව ගස් හා අලි,කොටි.වළසුන්, වල්ඌරන්, මිමින්නන්, හාවුන්, මුවන්,ගෝනුන්, පක්ෂීන් හා උරගයින් ඇතුළු  දුර්ලභ  වර්ගයේ වන සතුන් විශාල වශයෙන් වෙසෙන අක්කර හැටපන්දහසක වනාන්තරයකි.

සෑම වසරකම නියං කාලය වන ජුලි සිට සැප්තැම්බර් මාසවලදී වනය විටින් විට මාස දෙක තුනක් තිස්සේ ගිනි ගැනීමෙන් අක්කර දහස් ගණනක් ගින්නට හසුවී වනයේ යටි රෝපණය වන මාන ඉලුක් ඇතුලු  දෑ විනාශ වී යයි.

වසරක් පාසා වනය ගිනි ගැනීම නිසා කුඩුම්බේරිය ශාක හා  අරළු,බුළු,නෙල්ලි ඵලදාව සරු වන බව කියයි.