(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙට්ටිආරච්චි)

අධික වර්ෂාවත් සමඟ බලන්ගොඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් හැරමිටිගල ,පෙට්ටිගල , ගවරන්හේන , එගොඩ වලේබොඩ සහ මැද්දෙකන්ද  යන  ප්‍රදේශවල නාය යෑමේ අවදානමක් පවතින බැවින් එම ප්‍රදේශවල පදිංචි ජනතාවට විමසිල්ලෙන් සිටින්නැයි බලන්ගොඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් හේමන්ත බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

මෙම ප්‍රදේශයන් නාය යැමේ අවදානම් කලාප ලෙස රත්නපුර ගොඩනැගිල්ල පර්යේෂණ සංවිධානය මගින් නම් කර ඇති බවද ඒ මහතා පැවැසීය.

පවතින වර්ෂාවත් සමඟ නාය යෑම් සහ ගල් පෙරලීම් වැනි අවදානම් තත්ත්වයන් පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් පසු වන ලෙසද  හේමන්ත බණ්ඩාර ජනතාව දැනුම් දෙයි.