(රංජිත් කරුණාවීර) 
 
මාපාකඩවැව වාරිමාර්ග ඉන්ජිනේරුවරුන්ගේ අනුදැනුම මත  රිදීමාලියද්ද, නාගදීප වැවෙහි පිටවානෙහි ආරක්ෂාවට වැව තුළ පිහිටා තිබූ පස් වැටිය කපා දමා ඇතැයි ගොවි සමිති නියෝජිතවරු පවසති.
 
ආඳාඋල්පත හංදිය සිට බටුයාය ගම්මානය හරහා තිස්සපුර දක්වා වූ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පස් කපා ඇත.
 
දින කිහිපයක් තිස්සේ මාපාකඩවැව වාරිමාර්ග  ඉන්ජිනේරු කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉන්ජිනේරුවරියක වන නදීකා සමන්මලී මහත්මියගේ අනුදැනුම හා නිර්දේශ මත  මෙම පස්කැපීම් සිදුවන බවත්, මේ හේතුවෙන් වැවෙහි පිටවානට බලපෑම් ඇති වන බවති ගොවි සංවිධාන චෝදනා කරති.
 
ගොවි සංවිධානයේ බලවත් විරෝධය හමුවේ වැවේ පිටවාන ඉදිරිපිට පස් කැපීම අද(27) නතර වු අතර  ගොවි සංවිධාන එකඟතාවයෙන් වැවේ වේල්ලට, සොරොව්වට හා පිටවානට බලපෑම් ඇති නොවන ස්ථානයක පස් කැපීමට සාකච්ඡාවකින් පසුව තීරණය කෙරිණි.
 
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලැබෙන මුදල්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත ලැබීමෙන් පසු ගොවි සංවිධාන හරහා ව්‍යාපෘති සඳහා යෙදවෙන බවත්, බටුයාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතුද ගොවි සංවිධාන වෙත ලබාදීමට හැකියාව තිබියදී වාරිමාර්ග ඉන්ජිනේරු කාර්යාලයේ නිලධාරීන් යොදවා ව්‍යාපෘතිය කරවූ බවත්, වැවට හානියක් වන ලෙසත් වැවෙහි පිට වාන ආසන්නයෙන් පස් කැපීම නිති විරෝධී බවත් ගොවි සංවිධානවල පිරිස පවසති.
 
 “අපේ කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පස් පරීක්ෂා කිරීමකින් අනතුරුව තමයි පිටවාන ආසන්නයේ පස් කැපුවේ. වාරි ඉන්ජිනේරුවරියක් විදියට ඇති දැනුම අනුව වැවට කිසි හානියක් සිදුවෙන්නේ නෑ කියලා දන්න නිසායි එසේ කළේ. නමුත් ගොවියන්ගේ ඉල්ලීමක් ආවා එම ස්ථානයේ පස් කපන්න එපා කියලා. ඒ අනුව ඒ අයගේද එකඟතාවයෙන් දැන් වෙනත් ස්ථානයකින් පස් කපන්න මම අවසරය දුන්නා” යැයි මේ සම්බන්ධයෙන් මාපාකඩවැව වාරිමාර්ග  ඉන්ජිනේරු කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉන්ජිනේරුවරියක වන  නදීකා සමන්මලී මහත්මිය පැවසුවාය.